دوره تخصصی اکستنشن مژه

Discover The Beauty You Are
درباره آلند آکادمی
آکادمی آلند متشکل از متخصصان بسیار با انگیزه و پرشور است. ما بهترین راه حل ها را برای هنرآموزان خود در شهر تهران و در سراسر کشور ارائه می دهیم. تیمی که توسط بهترین و معتبرترین موسسات دنیا آموزش دیده‌اند ، چیزی جز خدمات سفارشی برای همه هنرآموزان ارائه نمی دهد. هدف اصلی این موسسه ارائه یک رویکرد مبتنی بر مشاوره است که به ما امکان می دهد ارتباط بهتر با دانشجویان را برای درک نیازهای یادگیری خود برقرار کنیم. تیم در حال رشد سریع ما با هدایت بنیانگذار ما روشها و سیستمهای جدید تدریس را برای اطمینان از موفقیت دانشجویان و آرزوهای شغلی آینده آنها پیاده سازی می کند. بیشتر بخوانید ⟵